Odnawialne źródła energii w reklamie

Dodano: 7/02/2014

Nowojorskie Times Square dało przykład wykorzystania ekologicznej energii w przemyśle reklamowym. Stanął tam billboard zaopatrzony w 16 turbin wiatrowych oraz 64 panele solarne. Nie jest przy tym podłączony do innego źródła zasilania, co powoduje, że przy niekorzystnych warunkach takich jak niskie nasłonecznienie i brak wiatru- będzie przygasał.
Poza finansowymi oszczędnościami, jakie wynikają z braku podłączenia do sieci, takie rozwiązanie ograniczy także emisję dwutlenku węgla do atmosfery- szacuje się, że nowojorski billboard spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez CO2 nawet o 18 ton.

Polska także nie pozostaje w tyle w pomysłowych rozwiązaniach. W posiadaniu ekologicznych reklam jest już firma Ströer. Warszawskie billboardy zaopatrzono w panele słoneczne oraz niewielkie wiatraki. W tym przypadku decyzję o takim rozwiązaniu podyktował fakt, że tablice umieszczono w miejscu, w którym był problem z tradycyjnym podłączeniem do sieci elektrycznej. Reklamy mają na początek przetrwać rok- w tym czasie firma zdecyduje, czy takie rozwiązanie jest wystarczająco korzystne i czy wprowadzi tego typu tablice na stałe do swojej oferty.

Innym przykładem przeniesienia energii wiatru z farm wiatrowych do miasta jest dzieło firmy AMS. Skonstruowała ona słup reklamowy zasilany energią słoneczną. Tego typu nośniki reklamowe często spotykają się z problemem przy podłączaniu zasilania, w wielu miejscach w mieście podłączenie prądu wiąże się niejednokrotnie z koniecznością skucia chodnika natomiast poza centrum miasta występuje zagrożenie braku możliwości podpięcia urządzenia do prądu. W tej sytuacji energia słoneczna pozwala nie tylko na oszczędności finansowe ale także znacznie ułatwia montaż słupów reklamowych oraz zwiększa możliwości dotyczące wyboru lokalizacji.

Na świecie znajdujemy także inne przykłady tego typu rozwiązań, zauważalne zwłaszcza w krajach o dużym nasłonecznieniu, gwarantującym stałe zasilanie w przypadku użycia paneli solarnych. W Chorwacji znajdziemy między innymi wiaty przystankowe, w których umieszcza się reklamy oświetlone właśnie za pomocą energii słonecznej. W Polsce wysoki koszt instalacji ekologicznych urządzeń jest jednak nadal zbyt wysoki, aby był powszechnie stosowany. Ponadto występujące częste i długotrwałe niedobory słońca zmuszają do stosowania dodatkowych turbin wiatrowych. Do rozliczeń dodać należy koszt przeprowadzenia badań przyrodniczych, które mogą być wymagane przy tego typu instalacjach. Jednak w przypadku miejsc, w których istnieje problem z dostępem do sieci elektrycznej takie rozwiązania się łatwo zwracają, ponieważ oszczędzamy na budowie często bardzo kosztownych podłączeń.

Koszt oświetlenia standardowej tablicy reklamowej to miesięcznie wydatek rzędu 650zł w przypadku użycia żarówek jarzeniowych lub 400zł jeśli wykorzystane są diody LED. Natomiast koszt instalacji umożliwiającej wykorzystanie energii słonecznej oraz wiatrowej do oświetlenia reklamy- to około 10tys zł. Wynika z tego, że możemy mieć nadzieję, iż twórcy reklam coraz częściej będą sięgali po ekologiczne rozwiązania.