Farmy wiatrowe

Kompleksowa obsługa konsultingowa w zakresie wszystkich etapów budowy farm wiatrowych a w szczególności:

 • wyszukiwanie gruntów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych,
 • rozmowy i prezentacje projektów inwestycyjnych władzom lokalnym,
 • konsultacje społeczne,
 • organizacja dostaw i budowy masztów pomiarowych mierzących prędkość i kierunek wiatru wraz z późniejszym opracowaniem raportu wietrzności,
 • prognozy raportów oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • załatwienie formalności związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
 • załatwienie formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • sporządzanie wniosków o określenie warunków przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej,
 • projektowanie,
 • przeprowadzanie badań efektu migotania cienia,
 • badania akustyczne,
 • ekspertyzy chiropterologiczne na terenach przyszłych farm wiatrowych, oraz monitoringi po inwestycyjne,
 • załatwienie formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
 • realizacja inwestycji „pod klucz”.
 • ekspertyzy ornitologiczne na terenie planowanych farm wiatrowych (kilkanaście projektów w trakcie realizacji),