Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów związanych z inwentaryzacjami ornitologicznymi i chiropterologicznymi na terenach woj. dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i śląskiego. Przeprowadzamy zarówno badania liczebności ptaków, jak i badania liczebości nietoperzy. Analizujemy środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięć inwestycyjnych, które zawieramy w raportach oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Stale napływające zapytania ofetowe w większości przypadków prowadzą do podpisywania umów wykonawczych i do terminowego wykonywania powierzonych nam przez Państwa prac. Nie jesteśmy najtańsi - jesteśmy najlepsi! Jesteśmy firmą z największą liczbą zleceń związnych z budową farm wiatrowych.