Farmy wiatrowe

Coraz większy popyt w Polsce na energię odnawialną oraz korzystne usytuowanie Dolnego Śląska dla inwestycji parków wiatrowych - były powodami utworzenia prężnego zespołu profesjonalistów złożonego z ornitologów, chiropterologów oraz ekspertów z zakresu inżynierii środowiskowej, którzy rzetelnie realizują powierzone im zadania.


Jego trzon tworzą ludzie od wielu lat mający do czynienia z przyrodą, nierzadko piastując ważne i prestiżowe stanowiska naukowe. Farmy wiatrowe są ich życiową pasją.

Wszyscy członkowie naszych Zespołów Wykonawczych posiadają co najmniej 20-letnie doświadczenie w dziedzinie związanej z profesjonalnymi badania terenowymi, ekspertyzami przyrodniczymi, w tym z ekspertyzami ornitologicznymi.

Od kilku dziesięcioleci zbieramy dane terenowe - zarówno stanowiące podstawę wiedzy o ptakach i nietoperzach poszczególnych regionów kraju, jak i będące cennymi materiałami naukowymi i tematami najważniejszych i prestiżowych publikacji i wystąpień.

Nadrzędnym celem naszej firmy jest dobro przyrody, ale i rzetelność w stosunku do naszych Klientów. Od kilku lat ściśle współpracujemy z wysokiej rangi specjalistami z dziedziny akustyki i ochrony przed hałasem. Zespoły konsorcjum BFA Consulting Group od lat zajmują się zadaniami z dziedziny walki z hałasem środowiskowym, przemysłowym i komunikacyjnym.

Paweł Gębski

 

Ogłoszenie

Poszukujemy do współpracy przyrodników, którzy wezmą udział w prowadzonych przez nasze Zespoły badaniach. W szczególności nawiążemy współpracę z chiropterologami oraz osobami mającymi doświadczenie w inwentaryzacjach flory oraz pozostałych gatunków fauny (prócz ptaków i nietoperzy).

Od kandydatów wymagamy:

  • doświadczenia terenowego,
  • umiejętności prawidłowej oceny ryzyka środowiskowego,
  • bezwzględnej dostępności względem Zamawiającego w dni robocze (kontakt e-mail i telefoniczny),
  • własnego środka transportu,
  • w przypadku chiropterologa posiadania własnego detektora szerokopasmowego zgodnego z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi lub możliwość wypożyczenia go we własnym zakresie,
  • umiejętność opracowywania danych zdobytych w terenie (w przypadku nietoperzy wyliczanie indeksów aktywności nietoperzy) oraz umiejętność sporządzania opracowań częściowych i końcowych (program WORD),
  • ogólna staranność podczas prac terenowych oraz biurowych.

Aktualności

07/03/2014

Pomysły twórców reklam wykorzystujących energię ekologiczną zdają się nie mieć końca.
Tym razem Dean Kamen stworzył wynalazek, który może być przełomem w technologii tworzenia turbin wiatrowych. Jest to dmuchana konstrukcja, która wyposażona w diody – może pełnić funkcje billboardu reklamowego. Jeśli turbina obraca się wystarczająco szybko- diody układają się w obrazy lub napisy. Dla reklamy jest to zjawiskowe urządzenie, które na pewno przyciągnie wzrok odbiorców.

07/03/2014

Coraz częściej obserwowane anomalie pogodowe na świecie wymuszają zmiany w technologii produkcji wielu urządzeń. Arktyczne powietrze dociera coraz częściej do miejsc, w których przeważają stosunkowo wysokie temperatury. Powtarzalność takich sytuacji powoduje, że dotychczas stosowane metody walki ze skutkami mrozów okazują się niewystarczające.

07/02/2014

Energia ze źródeł odnawialnych zmienia krajobraz współczesnego świata. To już nie tylko farmy wiatrowe ale coraz to nowe, zjawiskowe rozwiązania Na światowym rynku pojawiają się coraz ciekawsze urządzenia wykorzystujące ekologiczną energię. Wiatraki przybierają najrozmaitsze formy, o niektórych już pisaliśmy. Coraz powszechniejsze są także urządzenia łączące turbiny wiatrowe i panele solarne, co zwiększa ich efektywność. Ale niektóre pomysły inżynierów są naprawdę zdumiewające. Do takich niewątpliwie należy projekt mostu Solar Wind, który został nagrodzony w konkursie Solar Park South.

Najnowsze artykuły

07/03/2014

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej odniosła wielki sukces – przekonała bowiem Ministerstwo Gospodarki do swoich projektów związanych z budową farm wiatrowych na morzu. Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera postulowane zapisy. Dzięki temu morskie farmy wiatrowe będą mogły na równych zasadach konkurować z innymi technologiami. Pierwsze wiatraki mogą dzięki tym zmianom stanąć na polskim morzu już w 2020 roku.

07/03/2014

W dobie szybkiego przepływu informacji i dużej ilości mediów możemy być pewni, że żadna katastrofa nie umknie naszej wiedzy. Do odbiorców docierają reportaże o wybuchach gazociągów, awariach w kopalniach itp. Wypadki związane z elektrowniami wiatrowymi należą do rzadkości. Mogłoby się zatem wydawać, że nie niosą one za sobą żadnych zagrożeń. Jest w tym wiele prawdy- takie urządzenia należą do mało awaryjnych a ich naprawa zwykle nie wiąże się z dużym ryzykiem.

07/02/2014

Nowojorskie Times Square dało przykład wykorzystania ekologicznej energii w przemyśle reklamowym. Stanął tam billboard zaopatrzony w 16 turbin wiatrowych oraz 64 panele solarne. Nie jest przy tym podłączony do innego źródła zasilania, co powoduje, że przy niekorzystnych warunkach takich jak niskie nasłonecznienie i brak wiatru- będzie przygasał.